เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจามรดกโลกฝ่ายไทย ยื่นจดหมายลาออกจากการเป็นภาคีคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว ซึ่งมีผลในทันที การลาออกดังกล่าวทำให้เกิดปฏิกริยาตกตะลึงจากชาติสมาชิก เพราะไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ลาออกจากคณะกรรมการนี้ โดยฝ่ายไทยเห็นว่า คณะกรรมการมรดกโลกไม่ฟังข้อทักท้วงของไทย ในการปรับแก้ข้อความและถ้อยคำในร่างมติการประชุมล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนบริหาร จัดการพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหาร ตามข้อเสนอของกัมพูชา ซึ่งอาจจะกระทบถึงอธิปไตยของไทยบนเขาพระวิหาร

ที่มาของภาพ : http://muslimthai.com/main/1428/content.php?page=sub&category=19&id=19015

เวลา 23.24 น. นายสุวิทย์ส่งความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว @SuwitKhunkitti ว่า “ที่ประชุมบรรจุวาระ ผมไม่มีทางเลือกครับ คงต้องถอนตัว ผมได้เคยพูดกับสื่อไทยไปว่า หากสังคมใดดำเนินการตามใจตนเอง ไม่คิดถึงกฎระเบียบที่ลงมติโดยสมาชิกแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆที่เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้”

จากนั้น เวลา 23.40 น. นายสุวิทย์ส่งข้อความเพิ่มเติมว่า “ผมและคณะนำประเทศไทยถอนตัวจากการเป็นสมาชิกมรดกโลกแล้วครับ”
ก่อนหน้านี้ นายสุวิทย์แจ้งต่อนายมูเนีย บุชนากี ตัวแทนผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก ว่า จะไม่ร่วมภาคีในอนุสัญญามรดกโลก รวมถึงจะถอนตัวจากการเป็นกรรมการมรดกโลก หากยังไม่ยอมรับเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการพิจารณาการขึ้นทะเบียนปราสาท เขาพระวิหารที่มองข้ามปัญหาที่อ่อนไหวและมีผลกระทบกับไทย ในเรื่องของการเคารพอำนาจอธิปไตยและดินแดน แล้วยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย และยังพยายามพลักดันขบวนการให้เดินหน้าต่อไป

“เรายอมรับไม่ได้ เพราะว่ามันจะมีผลกระทบกับเราในเรื่องของดินแดนและอำนาจอธิปไตย ในกรณีที่กัมพูชาจะนำเอกสารที่คณะกรรมการมรดกโลกเห็นชอบ ไปใช้ในการพิจารณาคดีในศาลโลกต่อไปด้วย” นายสุวิทย์กล่าว
สำหรับถ้อยคำที่มีปัญหา ได้แก่ Urgent repairs (เร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน) และ Restoration (บูรณะ) ซึ่งเป็นคำที่ทำให้ฝ่ายไทยไม่สบายใจ ให้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า Protect (ป้องกัน) หรือ Conservation (อนุรักษ์) แทน
ผลจากการลาออกครั้งนี้ทำให้คณะกรรมการมรดกโลกไม่สามารถจัดการใดๆ ได้ เนื่องจากมติใดๆ เกี่ยวกับปราสาทเขาพระวิหารจะไม่มีผลผูกพันกับไทยอีกต่อไป

ขอบคุณข่าวสด

ที่มา : http://www.zabjung.com/12510-page

Advertisements