ก.ค.ศ. เตรียม ประชุมพิจารณาผลงานดีเด่นระดับชาติ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นขอวิทยฐานะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นายอภิชาติ จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาผู้ที่มีผลงานดีเด่น มีวิทยฐานะ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ว่า จะมีการเร่งประชุมหารือในเรื่องนี้ เนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติว่าการที่รัฐมนตรีจะตั้งคณะกรรมการทำงาน ที่มีผลต่อเนื่องไปจนถึงรัฐบาลใหม่เป็นเรื่องที่ไม่พึงทำ จึงไม่ชัดเจนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสามารถทำได้หรือไม่ โดยต้องพิจารณาว่าปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถลงนามแทนได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ก็ไม่มีปัญหา ซึ่งในวันที่ 28 มิถุนายนนี้ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะมีการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาผลงานดีเด่นระดับชาติที่สามารถใช้ยื่น ประเมินเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งหลังจากที่ ก.ค.ศ.เห็นชอบในผลงานดีเด่นระดับชาติแล้ว ก็สามารถรับยื่นประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ได้ทันที

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า สิ่งที่กังวลคือผู้ทำหน้าที่ประเมินมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน จึงให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) ส่วนราชการ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินต่างๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ที่มา : http://www.kroobannok.com/44087

Advertisements