เป็นการอบรมเกี่ยวกับการนำสื่อมีเดียในโลกออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผ่านบล๊อก เนื้อหา ประกอบด้วย การใช้ You Tube Facebook Slideshare Piccasa และการสร้างบล๊อกด้วย WordPress กิจกรรมการอบรมน่าสนใจมากครับ

ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร

สมาชิกในกลุ่่ม 14 ครับ

ชมวีดีโอเล็กๆน้อยๆ

Advertisements