โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120

ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ

นายสมบัติ  คุ้มครอง

ผู้อำนวยการ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนได้ที่นี่

Advertisements