มอดูลัสของยัง (Young’s modulus)

ขอบคุณที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/balance/index8-7-3.html

Advertisements