สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับ ตอนนี้ บล๊อกของคุณครูกำลังเริ่มต้น อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่ เรื่อยๆ สำหรับเนื้อหาฟิสิกส์ ม.5 นักเรียนจะได้ศึกษาตามหน้าย่อยของหน้านี้นะครับ ครูจะลงไว้เป็นเรื่องๆ และเรื่องรวม ให้นักเรีียนเลือกศึกษาได้ตามความเหมาะสมเลยครับ

Advertisements