ในปีการศึกษา 2553  เป็นที่ปรึกษานักเรีียนจัดทำหนังสั้นส่งเข้าประกวด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์ธรรมะ​เรื่องสั้น ประจำปี 2553 ​เฉลิมพระ​เกียรติสม​เด็จพระบรม​โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยได้รับโล่ห์ ประกาศเกียรติคุณจาก นายสด ​แดง​เอียด อธิบดีกรม​การศาสนา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานครฯ

 

Advertisements